Despre noi

aflati cateva cuvinte despre noi

Societatea Profesională Notarială “SUPREMA-LEX” beneficiază de experienţa unei echipe tinere şi dedicate, caracterizatã prin aptitudinea de a comunica cu clienţii şi de a veni în întâmpinarea problemelor acestora, în scopul rezolvării cu profesionalism, bună-credinţă si maximă diligenţă, a situaţiilor cu care aceştia sunt confruntaţi. Serviciile oferite de biroul nostru notarial sunt de o calitate ridicată, costurile practicate cu actele si procedurile notariale fiind minime.

Vă recomandăm ca pentru speţele pe care le aveţi de rezolvat să ne contactaţi la sediul nostru din Bucureşti, str. Ardeleni, nr.1, bl.39A, sc.1, parter, ap.3, sector 2, interfon 03, tel. 021.210.58.07 sau 021.210.58.18, unde puteţi obţine informaţiile juridice necesare perfectării actelor dvs. notariale. Vă stăm la dispoziţie de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-17.00.

Activitatea notarială se desfăşoară în baza Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2.333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995.

De ce trebuie sa apelez la un notar public?
Întrucât în cadrul activităţii sale Notarul Public acordă consultanţă părţilor, pe care le sfătuieşte să aleagă calea optimă pentru realizarea intereselor lor în litera şi spiritul legii. Notarul Public verifică legalitatea şi corectitudinea actului încheiat prin voinţa părţilor, verifică ca acesta să nu cuprindă clauze contrare legii şi bunelor moravuri, scutindu-vă de consecinţele încheierii unui act cu încălcarea legii şi care nu-şi poate produce efectele dorite de dvs. Actul autentificat de notarul public care constată o creantă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. Învestirea acestui titlu executoriu cu formulă executorie în conformitate cu prevederile codului de procedură civilă asigură satisfacerea rapidă a creanţei creditorului, scutindu-l de un posibil proces lung şi costisitor. Deoarece notarul efectuează pentru părţi serviciile de publicitate imobiliară (obţinere de extrase de carte funciară de autentificare, înscrierea dreptului de proprietate şi/sau a celorlalte drepturi reale dobândite de părţi etc) garantând astfel siguranţa tranzacţiilor.
 
Toate drepturile rezervate
BIROUL NOTARIAL SUPREMA-LEX - Societate Profesionala Notariala © 2023
phone_android phone email