Mediere

unul dintre scopurile activităţii notariale este prevenirea litigiilor

Societatea Civila de Mediere “Richiţeanu şi Asociaţii”

Sediul: Str. Ardeleni nr.1 Bl. 39A, Sc. 1, Ap.1, Parter Sector 2, Bucureşti
Tel/Fax: 021.210.58.07 / 021.210.58.18
Mobil: 0735.521.823 / 0722.541.768
E-mail: roxa_costea@yahoo.co.uk  / ioana_miruna@yahoo.com

MEDIATORI

Roxana Richiţeanu
Miruna Popescu

 

Unul dintre scopurile activităţii notariale este prevenirea litigiilor, şi având în vedere acest deziderat, biroul nostru se află într-o strânsă colaborare cu Societatea Civilă de Mediere “Richiţeanu şi Asociaţii”, care oferă servicii de mediere în toate domeniile şi care are o bogată activitate în domeniul medierii.

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane, specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Ca urmare a ultimelor modificări legislative, medierea este necesară în următoarele materii:

a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

b) în materia dreptului familiei,

c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;

d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;

e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013 – 1.024 sau la cea prevăzută la art. 1.025 – 1.032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima îşi exprimă consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul; dacă victima refuză să participe împreună cu făptuitorul, şedinţa de informare se desfăşoară separat.

 
Toate drepturile rezervate
BIROUL NOTARIAL SUPREMA-LEX - Societate Profesionala Notariala © 2023
phone_android phone email