Servicii oferite

iata cateva din serviciile pe care vi le punem la dispozitie
check Dezbatere succesorală
check Lichidarea pasivului succesoral
check Testamente
check Divorţuri
check Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare
check Contracte de vânzare-cumpărare/ donaţie/ schimb/ întreţinere/ rentă viageră
check Contracte de partaj/ lotizare/ alipire
check Contracte de ipotecă
check Contracte de comodat / închiriere
check Declaraţii
check Procuri
check Legalizări de copii ale unor înscrisuri
check Legalizări de Semnătură, specimene de semnătură şi sigilii
check Legalizarea semnăturii traducătorului
check Darea de dată certă unor înscrisuri
check Acte constitutive şi adiţionale pentru societăţi comerciale
check Eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite
check Certificarea unor fapte
check Certificarea proceselor-verbale şi a hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor
check Redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic
check Activităţi fiduciare
check Deplasări la domiciliu sau sediu în limitele circumscripţiei teritoriale (Bucureşti), cu precizarea motivului întemeiat pentru care se solicita deplasarea.
check Primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spaţiului şi utilităţilor de care dispune biroul notarial
 
Toate drepturile rezervate
BIROUL NOTARIAL SUPREMA-LEX - Societate Profesionala Notariala © 2023
phone_android phone email